Geschiedenis van Microsoft

Geschiedenis van Microsoft en zijn logo's

Page Sharing Thumbnail

Paul Allen en Bill Gates waren twee vrienden met veel interesse in het programmeren van computers. De Altair 8800 microcomputer was de eerste aanzet voor het opstarten van een nieuw bedrijf.

Allen vond dat hij en Gates een Basic-interpreter (een interpreter is een computerprogramma dat broncode van computerprogramma's vertaalt in een voor de processor begrijpelijke vorm en meteen uitvoert) konden schrijven voor de computer.
Nadat Gates contact opnam met MITS met de melding dat ze een werkende interpreter hadden gemaakt, wilde het MITS hiervan een presentatie zien. Hoewel het in een simulator draaide, ging MITS in maart 1975 akkoord om de Altair 8800 uit te brengen met het programma dat Altair BASIC werd genoemd. Op 4 april 1975 werd Microsoft officieel opgericht met Bill Gates als CEO. Het zou Allen zijn geweest die de naam "Micro-Soft" had bedacht.

Het logo van Microsoft is in de jaren vaak veranderd :

Windowslogos